Christelijk regiokoor Adoramus
Christelijk regiokoor Adoramus
oooo

Het oratorium Jozef

Het oratorium Jozef met medewerking van de koren IKK Nieuwpoort- Langerak, Immanuel Katwijk, Adoramus Hazerswoude en Fiducia Ede. o.l.v. Peter Burger.

prijs: € 15,- 

Het oratorium Jozef was op zaterdag 5 november 2016  in de Doelen.

De stilte zingt U toe

De cd. "De stilte zingt U toe" in samen werking met het koor de Lofstem uit Woubrugge de medewerkenden waren Elisabeth Hopman: dwarsfluit, Marco den Toom (vleugel), Martien van der Zwan: (orgel)

De muzikale leiding was in handen van Stephan Dijkhuizen.

1.O prijst God de Heer  2.Reislied  3.Honour Him alone  4.Heilig, heilig, heilig  5.Liefde Gods  6.Lord,I stretch my hands too You  7.Verleih'uns Frieden  8.O Heer', die onze Vader zijt  9.Heer', die onze Vader in de heem'len zijt  10.Psalm 65 vers 1 en 2  11.Romance instrum.  12.De goede Herder  13.Psalm 116 vers 1 en 4  14.Kyrie uit messe bréve no. 7 in C  15.Prélude (nr.3) uit Six piéces  16.De Heilige Stad  17.Lobet Gott met Jubelschall!  18.Santo.

Deze cd. kost 10,- euro

Een aantal fragmenten van deze cd.

 

Kerstconcert 2017

CD met opname van het kerstconcert op 14 december 2017

Prijs € 6.- per stuk.

Alpha & Omega

Alpha & Omega met medewerking van de koren IKK Nieuwpoort- Langerak, Immanuel Katwijk, Adoramus Hazerswoude en Fiducia Ede. o.l.v. Peter Burger.

prijs: € 15,- voor 2 CD's

Het concert "Alpha & Omega" was op zaterdag 12 oktober 2013  in de Doelen.

Waar liefde woont

De cd "Waar liefde woont" medewerkenden waren Gijs van Vreugd (trompet) en Henry van den Top (orgel)

De muzikale leiding was in handen van Stephan Dijkhuizen

1.Komt allen tezamen  2.Eer zij God in onze dagen  3.Kerscantate  4.Nu zijt wellekome  5.Heel lang geleden in Bethlehem  6.Het waren herders bij Bethlehem  7.Midden in de winternacht  8.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen  9.Stille nacht, heilige nacht  10.Deze wereld vol moeite en zorgen  11.Hoor de eng'len zingen d'eer  12.orgel inprovisatie  13.Vrede  14.Nu daagt het in het oosten  15.Als een kindje daalde Hij af  16.Eens was het nacht  17.Looft God, gij christ'nen

Deze cd is uitverkocht.

Paasconcert 2017

CD met opname van het paasconcert op 11 april 2017

Prijs € 6.- per stuk.

Gods Regenboog

De cd "Gods Regenboog" in samenwerking met het koor Vox  Humana te Sommelsdijk en het mannenensemble Resonans.

De medewerkenden waren: Jan Lenselink  (vleugel) Arie van de Vlist (orgel)

De muzikale leiding was in handen van Peter Burger.

1.Hemelse Vader  2.Nader tot U o Heer 3.Duizend vragen  4.De weg naar mijn Heiland  5.Op die heuvel daarginds  6.Veni Jesu  7.Gods eeuwigheid breekt aan  8.U houdt de wacht  9.Christ is risen  10.Gebed om genade  11.Liefde, liefde  12.Psalm 97  13.Let there be peace  14.Adoramus te Christe  15.Liefde Gods  16.Gods belofte  17.Gods Regenboog  18.Als bazuinen zullen galmen  19. Heer nu d'avond nadert.

Deze cd. kost 15,- euro

Een aantal fragmenten van deze cd.

 

Paasconcert 2018

CD met opname van het paasconcert op 31 maart 2018

Prijs € 6.- per stuk.

Paasconcert 2015

CD met opname van het paasconcert op 4 april 2015

Prijs € 6.- per stuk.