Christelijk regiokoor Adoramus
Christelijk regiokoor Adoramus
oooo

Contact

Meer weten over het koor?

Neem contact op met Jolanda Harkes
Tel: 06-25382555
Mail: adoramus30@hotmail.com

Adoramus Christelijk Regiokoor
Laag Boskoop 147
2771 HB Boskoop

Bankgegevens
Chr. Regiokoor Adoramus
NL77RABO 0325 9470 90